De Weg Naar Je Kern
Stefanie Tak

Verbinding & familie 

Ieder mens is onlosmakelijk verbonden met zijn familie en voorouderlijke lijnen. Jouw plek binnen het familiesysteem is een belangrijke aspect voor inzicht en zelfontwikkeling, ongeacht of je een fijne of traumatische jeugd gehad hebt. Jouw (biologische) ouders en het gezin waarin je opgegroeid bent vormen je grootste spiegel voor zelfinzicht. Daarom is het werken met voorouderlijke lijnen en familieopstellingen een belangrijk onderdeel van mijn werkwijze.

Blokkades, blinde vlekken en innerlijke gevechten gaan bijna altijd gepaard met een ontbrekende verbinding tussen mensen. Het is essentieel om deze verbinding op zielsniveau te herstellen. Het maakt niet uit of de persoon in kwestie nog leeft of niet. Wanneer onuitgesproken gevoelens gedeeld kunnen worden, het hart geopend wordt, liefde of boosheid geuit wordt, en vragen gesteld kunnen worden waarvoor nooit de ruimte was, wordt je bevrijd van de last die je al die tijd mee droeg. Je kunt het dan terug geven aan de persoon bij wie het hoort of het loslaten. Dit werkt bevrijdend en creëert ruimte om volledig in je eigen licht te staan. 


Vanuit essentie maakt elke ziel een ontwikkeling door die verder reikt dan de geboorte tot nu. Ervaringen uit vorige levens die niet goed verwerkt zijn blijven in de blauwdruk van de ziel en in het energetische veld van een persoon aanwezig. Onbewuste trauma's van vorige levens kunnen hierdoor een aanzienlijke rol spelen binnen je innerlijke proces. De drang van onze ziel om te  groeien en te ontwikkelen zorgt ervoor dat een onbewust trauma opnieuw getriggerd worden. Dat is niet voor niks. Het is de bedoeling dat al deze gevoelens opnieuw aangekeken worden. Zodat het verwerk en losgelaten kan worden.